+420 601 188 888zavolejte kdykoliv
Ceny bytů opět rostou. Víme, kde nejvíce

Ceny bytů opět rostou. Víme, kde nejvíce

Trh s nemovitostmi v České republice má svá specifika a proměnné, které jsou závislé na mnoha vnějších a vnitřních faktorech. Určitě se lze shodnout na tom, že je v mnohých ohledech unikátní a jeho vývoj není úplně snadné predikovat. 

Datové podklady ČÚZK

Přesto existují jisté datové ukazatele, které nám mohou přinejmenším pomoci odhadnout budoucí vývoj trhu s jeho směřování. Vhodné datové podklady k rozsáhlejším analýzám cen nemovitostí na českém realitním trhu poskytuje například ČÚZK, neboli Český úřad zeměměřický a katastrální. Na jeho webových stránkách můžeme nalézt statistické údaje o realizovaných prodejích napříč Českou republikou. Pokud tedy provedeme zevrubnou analýzu, můžeme se dopátrat zajímavých informací.

Medián vs. průměr

Datový zdroj máme, v dalším kroku je důležité zvolit správný způsob, kterým data vyhodnocujeme, na co se zaměřujeme a jak je interpretujeme. Není příliš vhodné brát v potaz průměrnou prodejní cenu, kde dochází ke zkreslení vlivem extrémně drahých či extrémně levných prodejů. Mnohem vhodnější je sledovat medián. Sledovaná data je v každém případě vhodné očistit od prodejů v hladině extrémů, aby byl výsledek co nejvíce vypovídající. Proč je důležité podobná data sledovat? Kvalitní realitní služby jsou podmíněny komplexním přehledem o trhu nemovitostí, bez dobré znalosti současného stavu a co nejpřesnější predikce následujících časových období bychom nebyli schopni dělat správně naši práci. 

Ceny bytů opět rostou

Díky souhrnným analýzám postaveným na datech ČÚZK jsme zjistili, že po propadu cen v posledních letech ceny bytů opět rostou, a to sice v určité míře napříč celým Českem, avšak nejvýznamněji ve třech krajských městech - V Brně, Ostravě a v Karlových Varech. Zde se meziroční zvýšení cen bytů blíží hranici 10%. Ceny bytů tedy stále nedosahují úrovně jako v první polovině roku 2022, kdy byly ceny na svém maximu, ale rostoucí trend je zcela jasný.

V těchto krajských městech je také možno pozorovat nejvyšší míru potenciální nestability trhu s prodeji bytů, což může být příležitostí především pro investory. Nejstabilnější ceny jsou oproti tomu v Praze. Je to způsobeno vysokou poptávkou a nízkou nabídkou. Logicky jsou zde byty také nejdražší. I zde se ovšem projel propad mezi prvním kvartálem roku 2022 a koncem roku 2023, kdy byly ceny bytů napříč Českou republikou na svém historickém minimu. Oproti tomu nejvyšší nestabilitu a tím pádem i potenciálně nejlepší příležitosti pro odvážné investory lze najít kupříkladu v Ústí nad Labem. Avšak nestabilita znamená i riziko, na to nesmíme zapomínat.

Pokud v současné době zvažujete koupi vlastního bytu ať už pro bydlení nebo jako investici a nejste si zcela jistí, zda je právě teď vhodná doba, kontaktujte nás a probereme Vaši situaci v kontrastu aktuálních nabídek a současného trhu. Řešení vždy existuje a při správné úvaze a zvážení všech proměnných je investice do vlastní nemovitosti vždy přínosem. 

Těšíme se na Vás
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle poučení a souhlasu.


odrealitky POTŘEBUJETE PORADIT?
volejte odrealitky +420 601 188 888
nebo pište odrealitky info@odrealitky.cz
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle poučení a souhlasu.


SEO optimalizace